Comunicații inteligente

Experience management

Pentru toate organi­zațiile, mari sau mici, care trebuie să-și digita­lizeze și să-și automa­tizeze comuni­cațiile critice pentru afaceri, Quadient oferă soluții software de clasă mondială care te ajută să faci conexiuni semnifi­cative cu clienții tăi

contactează-ne

Îmbunătățește CX

Diferen­țiază-te de concu­renți oferind o experi­ență de primă clasă pentru clienți.

Automatizează fluxurile de lucru

Automatizează fluxurile de lucru esențiale pentru a economisi timp, asigurând în același timp acuratețea și confor­mitatea.

Susține-ți angajații

Împuterni­cește-ți angajații să creeze și să trimită comunicări semnifi­cative cu clienții de oriunde.

Quadient® Inspire Flex

Cea mai puternică soluție CCM omnicanal din lume

Inspire Flex, soluția CCM (Customer Communications Management) de la Quadient, a transformat experiența clienților pentru mii de organi­zații din întreaga lume. Răspunde rapid la schimbările pieței și accele­rează transfor­marea digitală, permițând utiliza­torilor de afaceri non-tehnici să proiecteze, să gestioneze și să livreze în siguranță conținut perso­nalizat și conform pe toate canalele.

Toate acestea se reali­zează printr-o platformă unică, ușor de utilizat, care elimină nevoia de fluxuri de lucru izolate și reduce nevoia de asistență IT.

află mai multe

Quadient® Inspire Evolve

Comunicații în cloud, construite pentru viitor

Inspire Evolve este o soluție de înaltă perfor­manță, bazată pe cloud, de gesti­onare a comuni­cațiilor cu clienții, construită pentru între­prinderile mijlocii și mari.

Inspire Evolve permite utiliza­torilor de afaceri non-tehnici să proiecteze, să perso­nalizeze și să livreze comuni­cații sigure, personale și conforme, ca parte vitală a unei experi­ențe excep­ționale pentru clienți – toate cu o solici­tare IT minimă.

află mai multe

Quadient® Impress

Automatizare completă a comuni­cațiilor pentru întreprin­derile mici și mijlocii

Quadient Impress este o soluție de comuni­cații SaaS, multi­canal, care automa­tizează întregul flux de lucru pentru documente de ieșire, permițând procesarea, trimiterea și gestionarea documentelor, de oriunde.

Oferă flexibili­tatea de a trimite documente tranzac­ționale, cum ar fi facturi, notificări și scrisori prin mai multe canale: tipărit, digital sau prin externa­lizare.

află mai multe

Contactează-ne