Purificatoare de aer de înaltă performanță.

Bun. Și mai bun. Ideal.

Adu aer curat în viața ta de zi cu zi, cu purificatoarele de aer Ideal. Create de ingineri germani, cu cea mai fină precizie și atenție pentru detalii.

contactează-ne

Fie acasă, la serviciu sau la biroul de acasă, petrecem până la 90% din zi în camere închise. Această tendință crește continuu. Pentru că nu contează dacă muncim, dormim, facem cumpărături sau mâncăm – facem asta mai ales în interior. Rareori ne gândim că aerul pe care îl respirăm în interior poate fi mult mai poluat decât aerul de afară. Filtrele de aer extrem de eficiente din purificatoarele de aer IDEAL elimină tot ceea ce poluează aerul din încăpere. Și fac acest lucru fiabil și în tăcere. Poți simți diferența: când respiri aer curat, te simți bine – la birou, acasă și în toate locurile tale preferate.

Optiflow

Captează praful și parti­culele de fum situate mai departe și distri­buie aer proaspăt în mod optim în toată încăperea.

Filtru Duo

Admisia aerului pe ambele părți, pentru un debit de aer mai mare și perfor­manță optimă a filtrelor.

Schimbarea rapidă a filtrului

Indicatorul de schimbare a filtrului garan­tează o calitate constantă a aerului. Caseta cu filtru poate fi schimbată rapid și ușor.

Smart Air

Senzorii inteli­genți de aer măsoară atât parti­culele, cât și mirosurile și calcu­lează continuu calitatea aerului.

Umidificare controlată

Umidificarea aerului este contro­lată automat și, folosind evapo­rarea igienică la rece, asigură umidi­tatea optimă a aerului.

Mobilitate

Mobilitate datorită celor patru rotile, permițând utili­zarea produsului în mod flexibil.

Control inteligent

Control automat și tele­comandă online pentru toate purifi­catoarele IDEAL AP PRO, folosind aplicația IDEAL AIR PRO.

Măsurători detaliate

Pe lângă particulele din clasele PM2.5 și PM10, sunt măsurate în timp real tempe­ratura, umidi­tatea aerului, presiunea, precum și compușii organici volatili.

Vizualizare clară

Toate valorile măsurate sunt afișate în aplicația IDEAL AIR PRO. În plus, cali­tatea aerului este afișată pe aparat, folosind șase trepte de culori.

Configurat pentru Wi-Fi

Hotspot wireless interior pentru confi­gurare. Poate fi conectat la orice rețea wireless. Notifi­cări push pe dispo­zitivul mobil, cu acțiuni reco­mandate.

Planificare perfectă

Folosind funcția calendar, poți crea orare săptă­mânale deta­liate pentru funcți­onarea progra­mată a tuturor purifica­toarelor AP PRO conectate.

Filtru inteligent 360°

Forma circulară a filtrului inteli­gent 360° garan­tează un debit uniform pe întreaga supra­față a filtrului.

Easy-Touch

Funcțiile pot fi selec­tate folosind acest element de control conve­nabil, cu trei culori pentru afișarea cali­tății aerului.

Funcționare în șoaptă

Perfectă pentru concen­trare și producti­vitate.

Putere maximă

Dirijarea aerului cu debit opti­mizat și venti­latorul radial foarte eficient permit un flux de aer ridicat, cu control perfect.

Temporizator

Cu funcția de tempo­rizare, unitatea pornește sau se oprește automat, pe baza timpului de funcți­onare pre­selectat.

Criterii de alegere a purificatoarelor de aer.

Uneori este dificil să faci diferența între diferitele tipuri de aparate. Găsiți aici câteva criterii pentru alegerea unui dispozitiv de purificare a aerului adecvat:

Tipul aparatului:Dimensiunea încăperii:Debitul de aer:
Fabricat în:


Aplicație mobilă:


Telecomandă:


Ideal AP25

Purificator de aer compact pentru aer curat în interior – pentru camere de 15 până la 35 m². Cu filtru HEPA și filtru de cărbune activ.

Debit aer  250 m³/h      Nivel zgomot  25-57 dB      Formă filtru  plată

Ideal AP35

Purificator de aer compact pentru aer curat în interior – pentru camere de 25 până la 45 m². Cu filtru HEPA și filtru de cărbune activ cu absorbirea mirosurilor.

Debit aer  330 m³/h      Nivel zgomot  26-55 dB      Formă filtru  plată

Ideal AP35 H

Combinație de purifi­cator de aer și umidifi­cator pentru aer interior curat și umidi­ficat ideal – pentru camere de 25 până la 45 m². Cu filtru HEPA și filtru de cărbune activ cu abso­rbirea miro­surilor.

Debit aer  300 m³/h      Nivel zgomot  26-52 dB      Formă filtru  plată

Ideal AP30 PRO

Purificator de aer compact pentru aer pur interior – pentru camere de 20 până la 40 mp. Sistem nou de filtru multi­strat la 360° cu tehno­logie de filtru HEPA cu durată lungă de viață și cea mai mare canti­tate de carbon activ speci­alizat.

Debit aer  310 m³/h      Nivel zgomot  16-54 dB      Formă filtru  360°

Ideal AP40 PRO

Purificator de aer compact pentru aer pur interior – pentru încăperi de 30 până la 50 mp. Sistem nou de filtru multi­strat la 360° cu tehno­logie de filtru HEPA cu durată lungă de viață și cea mai mare canti­tate de carbon activ speci­alizat.

Debit aer  440 m³/h      Nivel zgomot  16-62 dB      Formă filtru  360°

Ideal AP60 PRO

Purificator de aer profe­sional pentru aer pur interior – pentru încăperi de 50 până la 70 mp. Sistem nou de filtru multi­strat la 360° cu tehno­logie de filtru HEPA cu durată lungă de viață și cea mai mare canti­tate de carbon activ speci­alizat.

Debit aer  600 m³/h      Nivel zgomot  16-57 dB      Formă filtru  360°

Ideal AP80 PRO

Purificator de aer profe­sional pentru aer pur interior – pentru încăperi de 70 până la 100 mp. Sistem nou de filtru multi­strat la 360° cu tehno­logie de filtru HEPA cu durată lungă de viață și cea mai mare canti­tate de carbon activ speci­alizat.

Debit aer  800 m³/h      Nivel zgomot  18-63 dB      Formă filtru  360°

Ideal AP140 PRO

Purificator de aer profe­sional pentru aer pur interior, cu debit de aer de până la 1550 m³ – pentru încăperi de 120 până la 160 mp. Sistem nou de filtru multi­strat la 360° cu un filtru de parti­cule HEPA extrem de eficient.

Debit aer  1500 m³/h      Nivel zgomot  25-60 dB      Formă filtru  360°

Ideal Hercules H14

Purificator de aer robust, extrem de puternic, pentru clădiri în care este necesară cea mai mare perfor­manță de purifi­care a aerului într-un timp scurt. Sistem de filtrare HEPA H14 extrem de eficient cu testare și certi­ficare indivi­duale.

Debit aer  810 m³/h      Nivel zgomot  29-66 dB      Formă filtru  plată

Ideal Hercules

Purificator de aer puternic și robust, care curăță aerul de pe șanti­erele de construcții de praful și polu­anții nocivi. Perfor­manță de curățare foarte efici­entă, chiar și cu o poluare deosebit de ridicată a aerului. Cu filtru de înaltă perfor­manță împotriva prafului de construcție și prefiltru. Opțiune practică de conec­tare pentru furtunul de evacuare a aerului.

Debit aer  1155 m³/h      Nivel zgomot  26-67 dB      Formă filtru  plată

Ideal AS10

Senzor de aer interior pentru măsu­rarea și afișarea cali­tății aerului și inter­conectarea a până la cinci purifi­catoare de aer IDEAL AP PRO. Măsoară parti­culele, compușii organici volatili, tempe­ratura, umidi­tatea și presiunea aerului.

Contactează-ne