Quadient Inspire Flex

Singura soluție CCM de întreprindere complet integrată, din orice locație

Inspire Flex permite organizațiilor să creeze și să livreze comunicații personalizate și conforme pe toate canalele, de pe o singură platformă centralizată.

contactează-ne

Obține agilitatea maximă

Integrare perfectă cu sursele de date și sistemele de bază ale companiei, pentru a crea comunicații personalizate care pot fi distribuite pe toate canalele.

Îmbunătățește experiența clienților

Dă posibilitatea echipelor de comunicații să creeze comunicații conforme, individual sau în loturi, în câteva minute, nu în săptămâni și aproape fără suport IT.

Accelerează transformarea digitală

Redu timpul și efortul de migrare cu 90%, cu ajutorul tehnologiei de migrare AI rapidă și portabilitatea de neegalat pe orice platformă.

Depășește așteptările clienților

Cea mai recentă versiune include peste 300 de funcții noi care întăresc, îmbunătățesc și accelerează experiențele tale digitale.

Inspire Flex

Cea mai puternică soluție CCM multicanal din lume

Inspire Flex, soluția CCM pentru întreprinderi de la Quadient, a transformat experiența clienților pentru mii de companii din întreaga lume. Răspunde rapid la schimbările pieței și accelerează transfor­marea digitală, permițând utiliz­atorilor de afaceri non-tehnici să proiecteze, să gestioneze și să livreze în siguranță conținut personalizat, pe toate canalele. Toate acestea se realizează de la o singură platformă, ușor de utilizat, care elimină fluxurile de lucru izolate și reduce nevoia de intervenție IT.

O singură platformă, canale nelimitate

Extindeți-vă comuni­cațiile folosind canalele de ieșire securi­zate ale Inspire Flex. Creați o varietate de experiențe inter­active și conforme pentru dispozi­tive web, mobile și digitale.
Cea mai recentă versiune a Inspire Flex, R15, include peste 300 de funcții noi concepute pentru a permite un răspuns rapid la schimbările pieței și pentru a accelera transfor­marea digitală, permițând utiliza­torilor de afaceri să crească CX și să depășească așteptările clienților, printr-un conținut perso­nalizat și conform. Este o experiență pentru clienți concepută pentru o lume digitală.

Singura soluție CCM end-to-end

Inspire Flex este singura soluție CCM completă end-to-end. De la concept la livrare, de la urmărirea conținutului la arhivare, de la date la istoric, Inspire Flex eficienti­zează toate aspectele ciclului de viață al comuni­cațiilor pe o singură platformă. Capaci­tățile Inspire Flex lucrează împreună de la început și se integrează cu cele mai complexe sisteme și aplicații existente, făcând ușoară valori­ficarea modelelor și datelor existente din soluții punctuale pentru a crea comunicații omnicanal persona­lizate cu clienții.

află mai multe

Comunicații performante

Inspire Flex este compus din mai multe funcții complet integrate care funcționează la unison pentru a oferi afacerii dumneavoastră o experiență puternică și fluidă.

Design

Interfața de design a Inspire Flex oferă flexibi­litatea de a crea, perso­naliza, gestiona și publica chiar și cele mai complexe și mai strict regle­mentate șabloane de comuni­care.

Personalizare

Utilizați șabloane pentru a crea și persona­liza comunicarea orientată către utili­zator. Permiteți utiliza­torilor de afaceri să gestio­neze conținutul și să îl persona­lizeze într-un mediu controlat pentru a asigura conformi­tatea cu reglemen­tările.

Producție

Integrați cu ușurință mai multe surse de date pentru a genera comuni­cații imprimate sau digitale persona­lizate, la cerere sau în loturi de mare volum.

Expediere

Trimite e-mailuri, SMS și mesaje WhatsApp și oferă utiliza­torilor posibili­tatea de a stabili reguli pentru canalele lor de comuni­care preferate. Dacă livrarea prin primul canal nu reușește, funcția de coordo­nare omnicanal încearcă automat să relivreze mesajele prin alte canale pentru a asigura că acestea ajung la destinatar.

Integrare cu Salesforce®

Generează comuni­cații conforme direct în mediul tău CRM. Plug-in-ul Inspire Flex pentru Salesforce® folosește datele de afaceri și conți­nutul din CRM pentru a crea comuni­cații convingă­toare și conforme cu regle­mentările.

Servicii gestionate găzduite

Quadient Hosted Managed Services (QHMS) este un serviciu persona­lizat care oferă clienților puterea Inspire Flex, elimi­nând în același timp toate problemele legate de gestio­narea aplicației sau a infra­structurii sale găzduite. QHMS oferă cea mai inteli­gentă soluție CCM de pe planetă, fără eforturi deosebite.

descarcă broșura

Istoricul solid și holist al interacțiunilor ajută la reducerea riscului

Funcția de arhivare și recupe­rare a Quadient vă ajută să respectați reglemen­tările guverna­mentale și din industrie în continuă schimbare, prin stocarea unui istoric al comunica­țiilor dvs. de-a lungul tuturor etapelor ciclului de viață al clientului, pentru referințe viitoare.

află mai multe

Contactează-ne