Soluții de deschidere automată a plicurilor

Mașini de deschis plicuri Quadient

Concepută pentru companii de orice mărime, gama noastră de echipa­mente de deschis automat plicurile va avea grijă ca organi­zația ta să deschidă cores­pondența, să o distri­buie și să o proce­seze cât mai repede posibil.

contactează-ne

Cauți soluția ideală pentru a gestiona mai bine corespondența primită?

Economie de timp

Procesează mai rapid toată corespondența primită, pentru a optimiza timpul de distribuție în comparație cu procesarea manuală

Versatilitate

Gama noastră de mașini de deschis plicurile gestionează și deschide toate tipurile de formate de plicuri, păstrând în același timp conținutul intact

Productivitate

Soluțiile noastre se adaptează nevoilor tale și se potrivesc perfect în orice mediu de lucru

Quadient IM-16

Mașina de deschis plicuri IM-16 de la Quadient maximi­zează producti­vitatea prin distri­buirea mai rapidă a cores­pondenței primite în întreaga organi­zație.

IM-16 deschide până la 300 de plicuri de diferite dimen­siuni pe minut. Economi­sește timp, nu lasă deșeuri și evită deterio­rarea conținu­tului.

Quadient IM-19

Mașină desktop de viteză și capaci­tate pentru camera de cores­pondență

Cu viteze de până la 400 de plicuri pe minut, mașina de deschis plicuri Quadient IM-19 economi­sește timp și accele­rează distri­buirea cores­pondenței primite. Ușor de utilizat, cu construcție metalică solidă pentru ultra­fiabili­tate. Se ocupă de cores­pondența mixtă fără sortare preala­bilă și deschide o gamă largă de dimens­iuni de plicuri. Freza taie cu precizie fiecare plic și elimină problema docu­mentelor deteri­orate.

Quadient IM-27

Quadient IM-27 este o mașină de deschis plicuri robustă, care poate procesa până la 36.000 de plicuri pe oră. De aceea, este ideală pentru utili­zatorii care se confruntă cu volume mari de cores­pondență. Ecranul tactil multi­funcțional o face foarte ușor de utilizat.

IM-27 funcți­onează cu bandă trans­portoare inte­grată și astfel permite sepa­rarea efici­entă a corespon­denței mixte. Datorită acestei separări precise, onținutul plicurilor nu este dete­riorat și nu există margini tăiate ascuțite.

Quadient IM-30

Esențială în cadrul companiei, proce­sarea cores­pondenței primite poate fi complexă și consu­matoare de timp. Facturile, plățile și diferi­tele tipuri de cores­pondență sosesc în fiecare zi și se acumu­lează. Automa­tizarea acestui proces înseamnă o economie enormă de timp. În plus, cores­pondența ajunge mai repede la departa­mentul potrivit, erorile sunt mai puțin frecvente și producti­vitatea crește.

Mașina de deschis plicuri IM-30 de la Quadient face deschi­derea cores­pondenței mai rapidă și mai ușoară. Alege deschi­derea plicului pe 2 sau 3 laturi pentru a facilita extra­gerea conți­nutului. Extinde IM-30 cu benzi transpor­toare opțio­nale și mobilier profe­sional pentru camera de cores­pondență.

Quadient IM-35

Mașina de deschis plicuri cu extra­gere automată a conți­nutului.

Procesarea eficientă a scriso­rilor primite poate crește profi­turile și poate îmbună­tăți satis­facția clienților. IM-35 rezolvă problema deteri­orării documen­telor. Este construită în așa fel încât fiecare plic să fie deschis rapid și totuși cu grijă. În acest fel, conți­nutul plicului este întot­deauna în sigu­ranță. Mașina poate gestiona diferite unități de transport fără sortare prea­labilă și poate deschide o varie­tate de dimen­siuni diferite de plicuri. Nu este doar ușor de utilizat, ci și extrem de fiabil.

Contactează-ne