Mașini de distrus documente Ideal

Niveluri de securi­tate pentru distru­gerea docu­mentelor

Aceste niveluri sunt stabi­lite de către stan­dardul ISO/IEC 21964, care defi­nește cerin­țele pentru distru­gerea supor­turilor de date.

contactează-ne

Există șapte nive­luri de securi­tate diferite. Ca regulă gene­rală: cu cât nivelul de securi­tate este mai mare, cu atât parti­culele tocate vor fi mai mici.

Nivel de securitate P1

Date generale.

Suprafață particulă ≤ 2000 mm²

sau

Lățime fâșie ≤ 12 mm

Nivel de securitate P2

Date interne.

Suprafață particulă ≤ 800 mm²

sau

Lățime fâșie ≤ 6 mm

Nivel de securitate P3

Date sensibile / confidențiale.

Suprafață particulă ≤ 320 mm²

sau

Lățime fâșie ≤ 2 mm

Nivel de securitate P4

Date deosebit de sensibile / confidențiale.

Suprafață particulă ≤ 160 mm²

și

Lățime particulă ≤ 6 mm

Nivel de securitate P5

Date secrete.

Suprafață particulă ≤ 30 mm²

și

Lățime particulă ≤ 2 mm

Nivel de securitate P6

Date secrete de mare securitate.

Suprafață particulă ≤ 10 mm²

și

Lățime particulă ≤ 1 mm

Nivel de securitate P7

Top Secret.

Suprafață particulă ≤ 5 mm²

și

Lățime particulă ≤ 1 mm

Contactează-ne